Bli en stark självledare!

Genom att du använder dig av både din IQ, EQ och SQ, så blir du en stark självledare med själsfokus. Du kan då lättare sätta ord på både dina tankar och känslor, samt att du lyssnar inåt på din intuition och din egna vägledning.


Det kan också benämnas som LQ - alltså att du har en Ledarskaps intelligens som gör att du både kan leda dig själv och andra mot mål och framgångar.


Ibland kan det behövas stöd från någon annan att komma vidare, och under flikarna för IQ, EQ och SQ hittar du Carins unika verktyg och kunskap som hjälper dig att förvandla både tankar och känslor och hitta vägen framåt mot ditt mål

IQ

 

Intelligens kvot


Samtalen ger dig en intellektuell förståelsen för ditt nuläge, dina svårigheter och det du drömmer om att nå fram till - ditt önskeläge. Du hittar nya vägar framåt.

EQ

 

Emotionell (känslomässiga) intelligens


Genom att måla med EQ-painting så får du kontakt med dina känslor, du lär dig ett verktyg som hjälper dig att förvandla jobbiga känslor och utveckla din EQ.

motiverande samtal

SQ

 

Själslig intelligens (motsats till ego)


Du får kontakt med din SQ, alltså din själ, genom att meditera och träna mindfulness. Det är när tankarna tystnar som du når en inre frid, och får den vägledning du önskar.

DRÖMMAR & MÅLMEDVETENHET


“Om jag kan - så kan du också! Använd dina tre intelligenser lika mycket, så blir du en starkar självledare som kan nå det mål du drömmer om.
Mitt starka självledarskap tog mig till Rockerfeller Center i New York.

Bilden är från när jag tittar ut och kände att jag kan klara precis vad som helst. Sedan kom låten:  I´m on top of the world - Imagine Dragon