COACHING

Coaching

Genom coachingsamtalen hittar du dina inre och yttre resurser samt lösningar till hur du ska komma framåt mot de mål du och ditt hjärta/själ önskar.

motiverande samtal

Coaching

Att Coaching är en kraftfull väg till utveckling har bevisats många gånger. Det som också utmärker all coaching är att det utförs med stor respekt för individens inneboende förmåga.


Som coach och handledare hjälper jag dig att fokusera på de viktigaste frågorna i ditt yrkes- och/eller privatliv. Som erfaren coach använder jag mig av frågor och utmaningar där du tar dig själv fram med mig som stöd. 


Genom det coachande samtalet får du tid till reflektion, prioritering och självinsikt. Du får nya perspektiv och infallsvinklar och en samtalspartner som är uppriktig. Det ger energi, motivation och måluppfyllelse.

Min ambition är att stödja männsikor att kunna vara och agera som den person man vill vara.


Jag vänder mig i huvudsak till personer och organisationer som förstår att kommunikation, självinsikt, nyfikenhet och tydlighet är avgörande för gott ledarskap. Det är viktigt att både kunna leda sig själv och leda andra.


När du väljer mig får du en samarbetspartner som inte viker undan för det osagda och det svåra. Du får en partner som med ödmjukhet och respekt utmanar rådande sanningar och tankar.

Du får en partner som själv har insikt i livsstilsförändringar och att nå nya utmanande mål.

Coaching

I nuläget endast Online

Individuellt eller i grupp

60 minuters samtal


 Vad är ditt behov?

 Steg 1: Behovsanalys

Vi möts online och har ett coachsamtal där vi fokuerar på: Ditt nuläge. Ditt mål - hjärtat/själens önskningar. Vad är du villig att göra för att komma dit.

Steg 2: En konkret plan med de verktyg som hjälper dig att komma till ditt önskeläge.