IQ - INTELLIGENS KVOT

motiverande samtal

Carins ambition är att stödja männsikor att kunna vara och agera som den person man vill vara.


Hon vänder sig i huvudsak till personer och organisationer som förstår att kommunikation, självinsikt, nyfikenhet och tydlighet är avgörande för gott ledarskap. Det är viktigt att både kunna leda sig själv och leda andra.


När du väljer Carin som coach får du en samarbetspartner som inte viker undan för det osagda och det svåra. Du får en partner som med ödmjukhet och respekt utmanar rådande sanningar och tankar.  Du får en partner som själv har insikt i livsstilsförändringar och att nå nya utmanande mål.

Coachsamtal

T-GROW är metoden som hjälper dig att förstår dig själv och hitta vägen framåt.

30 minuters samtal 625 kr

60 minuters samtal 1 250 kr

Vad är ditt behov?

Steg 1: Behovsanalys

Ditt nuläge, hur du lever du just nu.

Ditt mål - hjärtat/själens önskningar.
Vad du villig att göra för att komma dit.


Steg 2: En konkret plan med de verktyg 
som hjälper dig att komma till ditt önskeläge.

Genom coachsamtalen hittar du de logiska och kloka lösningarna

Du förstår att du själv kan påverka din situation och att du kan förändra ditt nuläge. Du förstår att du kan nå de mål du önskar, ett steg i taget.

Coachsamtalet ger dig kraften och motivationen att göra en livsförändring

Att coaching är en kraftfull väg till utveckling har bevisats många gånger. Det som också utmärker all coaching är att det utförs med stor respekt för individens inneboende förmåga.


Som coach och handledare hjälper Carin dig att fokusera på de viktigaste frågorna i ditt yrkes- och/eller privatliv. Som erfaren coach använder hon sig av frågor och utmaningar där du tar dig själv fram med henne som stöd. 


Genom det coachande samtalet får du tid till reflektion, prioritering och självinsikt. Du får nya perspektiv och infallsvinklar och en samtalspartner som är uppriktig. Det ger energi, motivation och måluppfyllelse.