METODEN I KORTHET

EQ-painting utvecklar din kreativitet och är stressreducerande

Du kan använda din friskvårdspeng för att gå en kurs i stresshantering och kravlöst målande i EQ-painting.

En kravlös lek med linje och färg
Väcker din medfödda lust för fritt skapande som blir en källa till glädje under resten av ditt liv.


Ökad kreativitet både i måleriet och i livet
Ett av de kraftfullaste sätten att träna hjärnans kreativa förmåga som finns.


Du målar utifrån dina känslor
Det ger en djupare självförståelse, förstärker din inre trygghet så du hittar din naturliga rytm.


Med linjerörelser löser du upp spänningar
Du glider snabbt in i ett djupt avslappnat tillstånd som ökar välbefinnandet i vardagen.


Kraftfull transformationsmålning
Du befriar dig från obehagliga känslominnen och negativa tankemönster förvånansvärt enkelt.


Metoderna förstärker din intuition
Den blir ännu mer pålitlig. Och de flesta val i livet blir ju bäst om man följer sin intuition.