HUR DET FUNGERAR

EQ betyder Emotional Quotens eller Emotionell intelligens

Emotionell intelligens handlar om att känna sina känslor, sätta ord på sina känslor, bygga och bevara relationer samt att känna empati.

Genom att använda metoden EQ-painting så utvecklar du din emotionella intelligens kvot och får på köpet bättre relationer - både med dig själv och andra.


Färg och form är känslornas språk

Med färg och form får du lätt kontakt med ina känslor och genom att måla så komme faktiskt förändringarna att ske nästan automatiskt, på ett liknande sätt som alla andra förändringar i livet.


Alla har en omedveten intelligens som vet mer än vårt normala medvetande. Under skapandet sker en kommunikation mellan våra känslor, det som vi spontant målar fram på duken och vår omedvetna intelligens. Det är i det här triangelspelet som insikter kan uppstå och förändringar ske.     


Det gör att du kan befria dig ifrån dina obehagliga känslominnen och/eller negativa tankemönster och sänka grundspänningen i kroppen. När du gör det kan du av samma skäl inte undgå att utforska dina känslor så att du förstår dig själv lite bättre och får en plattform att utgå från i ditt automatiska förändringsarbete. Skapandet väcker lusten och glädjen inom dig, så att du kan övervinna motståndet mot förändringar.


Alfavågstillstånd

När du glömmer tid och rum under målandet går du in i ett avslappnat medvetandetillstånd (alfavågor i hjärnan) vilket ger dig de bästa förutsättningarna att läka ut stressens skadeverkningar i nervsystemet. På så vis får du dessutom kraft att orka med förändringsarbetet.

Under den här typen av målarprocess är det vanligt att man får viktiga insikter om orsaker och lösningar, insikter som är känslomässigt förankrade, starkt motiverande och ger drivkraft till nödvändiga förändringar. Det känns helt enkelt naturligt att göra rätt saker.


Du kan använda den här processen till alla typer av förändringar i ditt liv, inte bara för att må bättre.  Den skapar bättre förutsättningar för klokare val och handlingar i ditt liv så att du ständigt utvecklas mot ett nytt bättre jag.

Du målar utifrån dina känslor och är på så sätt fri att skapa precis vad du vill på din duk. Det finns inget rätt eller fel.

Att utveckla din kreativitet genom att måla helt fritt, gör att du kan hitta en ny väg framåt. 

När din kreativa del och din logiska del i hjärna möts, så kan nya fantastiska insikter dyka upp.

När du målar så är det lätt att glömma tid och rum. Du får då den mentala vila som hjärna behöver i vår värld av konstant informationsflöde. 

Det här var en målning som jag gjorde, och som visade på de två delar som är viktiga för mig.

1. Att jag tittar på mig själv för att göra förändringarna inifrån mig själv först.

2. Att jag sedan delar med mig av min kunskap till andra. Jag vill höja mig själv och andra till ett liv i glädje, kärlek och frid.

Creo motivation

 

Carin Hörnfeldt

 

Diplomerad Coach genom Akademi Coachstjärnan.

Utbildad i Motiverande Samtal (MI)

EQ-painting coach och lärare

Spa-konsulent (hälso-/friskvårdsutbildning, massör)

Konstnär med fokus känslomålningar

 

D

Vill du utveckla din kreativitet och få balans i livet?

EQ-painting är den unika metoden som hjälper dig att upptäcka dina inneboende talanger och kreativa möjligheter att hitta lösningar.

EQ-painting hjälper dig att utveckla din EQ där du blir bättre på att sätta ord på dina känslor, bygga och bevara relationer, samt att känna empati.


Kontakta mig

 

Hitta hit:

Sörängetvägen 8A, 891 41 Örnsköldsvik

Tel. 0730-633 911

carin@creomotivation.se

instagram