BAKGRUND

Fysisk och psykisk spänning är en naturlig del av livet


Du behöver högt spänningstillstånd för att prestera och djup avslappning för att vila ut och hämta nya krafter. 


Låt oss se livet som en ständig resa fram och tillbaka längs en linje av spänningstillstånd, med ytterlägena 100 % stressad och 100 % avslappnad.


Någonstans längs linjen har var och en sin normala grundspänningsnivå i kroppen. Dessutom finns det en brytpunkt. När du är på den högra sidan av den mår du bra, men när du är på den vänstra börjar du må dåligt.


Ditt spänningstillstånd, d.v.s. din position längs linjen, beror på hur bra du kan hantera de jobbiga händelser och relationer som du utsätts för under livet.

Är du mycket skicklig på att hantera dem gör du bara kortare besök i högt spänningstillstånd, för att sedan återgå till ditt normala läge.


Du kan på så vis upprätthålla en hälsosam nivå på grundspänningen i kroppen och ha betryggande resurser för att hantera även mycket jobbiga händelser i livet.


Höjd grundspänning i kroppen
Fler än varannan person med stressymptom har varit med om relationer och händelser som de inte kunnat bearbeta fullt ut. En del händelser är inte värre än du till slut glömmer orsaken, men den förhöjda grundspänningen finns fortfarande kvar.


Andra kan vara allt från obehagliga till näst intill outhärdliga och plåga dig i vardagen. Ibland kan känslo-minnet vara så obehagligt att du inte orkar bära det, utan förtränger det djupt ned i ditt undermedvetna där det orsakar en mycket stor höjning av grundspänningen.

Ju fler eller tyngre obehagliga känslominnen och/eller negativa tankemönster det samlas i ditt undermedvetna desto mindre stresstålig blir du.


Vill det sig illa höjs grundspänningen så mycket att du passerar brytpunkten från må bra till må dåligt.

Eftersom du inte vill må dåligt definierar du helt enkelt om spänningsläget för må-bra och säger ”äsch, jag mår inte så dåligt, det är okej”.


Du gillar läget, helt enkelt. Fast det sker naturligtvis helt omedvetet. På så vis fortsätter grundspänningen att höjas till så hög nivå att du ständigt är stressad och mår dåligt. Till slut säger kroppen ifrån med utbrändhet och olika fysiska besvär.


Det är här du kan använda dig av vår teknik som kallas för Linjemeditation. Den visar enkelt var på den här linjen av spänningstillstånd som du befinner dig på just nu. Den hjälper dig även att rensa ut lite av den spänningen som pågår just nu.